Organizator konkursu

Kryteria oceny - Organizacje oraz inne Podmioty

Poniżej przedstawiamy kryteria oceny ankiet dla organizacji oraz innych podmiotów w ramach konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2012”. Prosimy o zapoznanie się z treścią ankiety dla organizacji oraz innych podmiotów, która dostępna jest na stronie głównej.

A - Kategoria „Innowacyjna organizacja”

Kryteria podlegające ocenie:

Kryterium

Maksymalna liczba punktów
a) wprowadzenie nowatorskich rozwiązań, projektów, usług  dla członków organizacji (jeżeli dotyczy) i/lub odbiorców zewnętrznych 10
b) współpraca z innymi podmiotami i partnerami zewnętrznymi w realizacji swoich celów 6
c) organizowanie konferencji, projektów edukacyjnych, publikacja wydawnictw  wspierających przedsiębiorczość i/ lub wspierających dziedzinę w której działa organizacja (np. NGO) 5
d) zrealizowane projekty specjalne 4
RAZEM 25

B - Kategoria „Innowacyjny projekt unijny”

Kryteria podlegające ocenie:

Kryterium

Maksymalna liczba punktów
a) innowacyjność projektu z punktu widzenia organizacji lub podmiotu 8
b) efekty projektu i ich znaczenie dla rozwoju organizacji, oferty dla jej członków (jeśli dotyczy) i odbiorców jej usług 12
RAZEM 20

 

 

strona główna   |   patronaty instytucji   |   kryteria oceny - przedsiebiorcy   |   kryteria oceny - gminy   |   kryteria oceny - organizacje oraz inne podmioty
wyniki edycji ogólnopolskiej 2011   |   wyniki edycji ogólnopolskiej   |   wyniki edycji regionalnych   |   kontakt

All rights reserved. Copyright © 2007-2017, Fundacja Innowacji i Rozwoju